Zum Inhalt springen To the navigation

Aile Hukuku

Aile ve boşanma davaları

Bir boşanma davasında, çok sayıda hukuksal sorun zuhur edebilir. Boşanma davasının tüm konularında hukuk danışmanlığı sunuyoruz. Boşanmak istiyorsanız, sizin için yetkili Aile mahkemesinde boşanma davası açıyoruz.

Almanya da boşanmanın gerçekleşmesi için, boşanmanın hukuki şartlarının mevcut olması ve taraflardan en az birinin yetkili mahkemeye  bir avukat vasıtasıyla boşanma davası açması  için başvuru yapması gerekmektedir. Evlilik kurumunun temelinden sarsılmış olması ve tarafların en azından bir yıllık bir zamandan beri birbirlerinden ayrı yaşıyor olmaları,  bu temel koşulları oluşturmaktadır (aciliyet halindeki boşanma müstesna). 

Yurt dışı bağlantılı olan bir aile davasında, hanki ülke hukukunun tatbik edilmesi gerektiğini de inceliyoruz.

Velayet hakkı

Müşterek çocukların velayeti de, tarafların boşanmasından sonra her iki tarafa verilir. Çocukların esenliği gerektirdiğinde, Aile mahkemesi velayet hakkını taraflardan sadece birine de devredebilir. Velayet hakkı konusunda da size gerekli bilgileri veriyor ve  sizi Aile mahkemesi huzurunda eski eşinize karşı savunuyoruz. Bu konuda bir fikir birliğine varılmaması durumunda, velayet hakkının taraflardan sadece birine devredilmesi mantıklı olabilir. Boşanma davasında taraflardan birinin velayet hakkının sadece kendisine devredilmesi başvurusunu yapması halinde, mahkeme bu konuda karar verir. Velayet hakkının kısmi orarak devredilmesi de sözkonusu olabilir, örneğin ikamet yerinin belirlenmesi konusunda velayet hakkı gibi. Çocuğun esenliğinin davranış biçimlerine bağlı olarak tehlike altında olması durumunda, mahkeme hızlı bir karar ile geçici olarak velayet hakkını taraflardan birine devr etme kararı alabilir.

Çocuklarla şahsi irtibat hakkı

Çocukların, anne ve babalarını, akrabalarını ve  kendilerine yakın olan güven duydukları şahısları görme ve onlarla şahsi irtibat kurma hakları vardır. Tüm taraflar, şahsi irtibat ve münasebet hakkı konusunda,  fikir birliği ile bir çözüm bulmaya çalışmalıdırlar.

Çocukların, şiddet kurbanı olmaları ve bakımsız kalmaları durumunda, ebeveynlerden bir tanesi, velayet hakkının karşı taraf için kısıtlanması amacıyla Aile mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bilhassa, bir çocuk babası, annesi veya bir aile ferdi tarafından kötü muameleye, eziyete veya  tacize maruz kalması durumunda, bu şahıslara verilen velayet hakkı  kısıtlanabilir veya bütünüyle ellerinden alınabilir.

Bundan muzdarip olanlar, önce Gençlik Dairesine,  oradan yardım ve çocuğun esenliği konusunda ortak bir çözüm bulmak için başvurmalıdırlar. Gençlik Dairesinin aracı olarak bu görevi yapamaması durumunda, haklarınızın korunması için mahkemeye başvuruyoruz.

Başka sorularınız varsa beni arayın lütfen!
040 4143587-0