Zum Inhalt springen To the navigation

İflas Hukuku

Şahsi İflas / Tüketici İflası

Özel bir şahıs, şahsi veya tüketiciler için geçerli olan bir iflas başvurusunda bulunarak, daimi olarak borçlarından muaf tutulabilir. Davanın sonunda  bu özel şahısa, geri kalan borçlardan muaf tutulmak için bir süre tanınır ve iflas davasının açıldığı tarihe kadar mevcut olan borçlar, artık kanunen talep edilemez. Size, bu iflas davası boyunda danışmanlık yapıyor  ve  size refaket ediyorum. Bu konuda, gerek mahkeme dışı uzlaşma sürecinde ve gerekse de mahkeme davasında eşlik ediyoruz.

İşletme sahipleri

Daha önce işletme  sahibi olanlar da  ve halihazırda  işletme sahibi olan şahıslar da  iflas davası açılması için başvuruda bulunabilirler. Bunlar için genel  iflas davası geçerlidir.

İşletme sahibi,  mal varlığı durumunun açık seçik olması ve iş ilişkilerinden kaynaklı borçlarının bulunmaması halinde, şahsi iflas/tüketici iflası başvurusunda da bulunabilir.

Genel iflas davası, genelde karmaşıktır ve mahkeme sürecini başlatmadan önce, ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Bu nedenle, bu aşamada hata yapılmasını önlemek için, şahsi bir konuşma amacıyla bize başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

Şirketler (Limited Şirket, Komanditer Ortaklı Limited Şirket ve Mini Limited Şirket)

Şirketler de yetkili mahkeye iflas davası açmak için başvuru yapabilirler. Şirketler için, şahsi iflas ve tüketici iflas davası değil, aksine kanunen genel iflas davası geçerlidir.

Şirketin ödeme ehliyetini kaybetmesi ve ödeme ehliyetini kaybetme tehdidi altında bulunması veya çok borçlanması durumunda, şirket yönetimi iflas davası başvurusu yapmakla yükümlüdür.

Bu başvuruyu yapmadan önce, sizinle birlikte şirket yönetiminin görev kusuru işlemesinden dolayı bir mesuliyet taşıyıp taşımayacağını inceliyoruz.

Size danışmanlık yapıyor ve İflas mahkemesine sunulacak olan resmi form belgelerinin doldurulmasında refakat (eşlik) ediyoruz.

Ayrıca, İflas mahkemesine ve alacaklılarınıza karşı sizin çıkarlarınızı savurunuyoruz.

BAŞKA SORULARINIZ VARSA BENİ ARAYIN LÜTFEN!
040 4143587-0