Zum Inhalt springen To the navigation

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku alanında gerek özel şahıslara, gerekse de işverenlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bir sözleşme imzalamadan önce, sizi sözlesmenın hükümleri ve sizin için çıkabilecek riskleri konusunda bilgilendiriyoruz. Sözleşme hukuku danışmanlığı, şu alanları kapsamaktadır:

  • Alma ve satma hukuku
  • Kira hukuku
  • İcar hukuku
  • Kredi hukuku
  • Hizmet ve İş hukuku
  • Trafik hukuku

Sözleşme müzakereleri safhasında da profesyonel desteğimizle sizin yanındayız.

Sözleşme içeriğinin teşkili ve sözleşmenin hazırlanması

Sözleşme içeriğinin tanzimi, sizinle birlikte  ihtiyaçlarınızı ve menfaatlerinizi koruyan ve nazar ı itibara alan mukaveleyi hazırlamaktan ibarettir. Bu suretle, gelecekte belirsizlik ve muğlaklıkların çıkması engellenecek ve sizin de gerekli ve arzu edilen hukuki güvenceye sahip olmanız sağlanacaktır.

Sözleşmenın size sunduğu hakların elde edilmesi ve haklarınızın savunulması

Sözleşmenın hükümlerine rağmen, bir hukuki ihtilaf durumunda, haklarınızı savunuyoruz. Sizin şahsi durumunuzu nazar-ı itibara alarak, somut duruma göre sizi gerek mahkeme dışı müzakerelerde, gerekse de mahkemede, hukuki probleminiz için en uygun çözümü bulmak amacıyla temsil ediyoruz.

Başka sorularınız varsa beni arayın lütfen!
040 4143587-0